آب روی کاری
سه شنبه ۰۶ مهر ۱۳۹۵
0 نظر
1489 بازدید

آبکاری روی ، آب روی کاری :

روی به علت مقاومت عالی در برابر خوردگی ، به عنوان پوشش محافظ برای آهن و فولاد به کار می رود . کاربرد بسیار آب کاری روی ، سه دلیل عمده زیر است :
1. سادگی انجام کار و ارزانی آن
2. محافظت فلز اصلی در برابر خوردگی ، حتی درشرایطی که پوشش محافظ دارای خلل و فرج و نقص های دیگر باشد . علت این است که روی نسبت به فلز زیرین نقش  آند را بازی می کند و اگر شرایط خوردگی الکتروشیمیایی فراهم شود ، خود از میان می رود .
3. ایجاد پوشش یکنواخت ، باضخامت مورد نیاز
تجهیزات و مواد مورد نیاز :
1. محلول مورد نیاز {برای آبکاری روی از محلول های اسیدی (سولفات ) یا محلول های قلیایی (سیانور ) استفاده می کنند . }
2. جنس آند (آند باید از جنس روی خالص باشد ).
3. جنس مخزن (جنس مخزن محلول آب کاری ، بستگی به نوع محلول دارد . برای محلول های اسیدی ، مخزن با روکش پلی پروپیلن و برای محلول های قلیقایی ، مخزن از جنس فولاد مناسب است ).
4. از میان بردن آبروی (برای زدودن آب روی فلزات ، باید آنها را در محلول های رقیق  اسید کلریدریک یا اسید سولفوریک قرار داد ) .
5. رها سازی شکنندگی هیدروژنی (برای رها سازی شکنندگی هیدروژنی که هنگام عملیات آبکاری پدید می آید بایدپس ازپایان آبکاری قطعات را   1730C  تا     2050C   و به مدت 23 ساعت پخت
نویسنده: فاطمه باقری (parsehhh@gmail.com )
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر