گالوانیزه کردن

رسوب روی را بر سطح فلز گویند . این رسوب مقاومت فلز را در برابر خوردگی بالا می برد و به شیوه های ذیل حاصل می شود :
  1. با غوطه ور کردن قطعه در حمامی ازروی مذاب (HOT DIPPING )
  2. نفوذ گرد روی بر سطح فلز بااستفاده از حرارت (SHERARDISING )
  3. آب روی کاری ، با استفاده از آب کاری برقی (ELECTROPLATING )
  4. پاشیدن روی مذاب بر سطح فلز و ایجاد پوشش یکنواخت (METAL SPRAY )
  5. رنگ زدن قطعات با رنگ هایی که دارای ذرات روی باشند (PAINTING )