پوشش فسفاته برای زیر سازی رنگ

وظیفه اصلی یک پوشش رنگ محافظ جلوگیری از خوردگی فلز پایه در محیطی که مورد استفاده قرار گرفته می باشد. برای دستیابی به این هدف روش آماده سازی بایستی به نحوی باشد که اکتیویته سطح فلز را کاهش دهد. بطوریکه از خوردگی در فصل مشترک رنگفلز جلوگیری شود.

معمولأ پوشش های فسفاته روی بر پوششهای فسفاته آهن بعنوان پایه ای برای رنگ کاری بکار می روند. نمونه ای از این کاربردها برای بدنه اتومبیل، فیلترهای هوا، سیستم ترمز، تانک های سوخت، کابینتهای فلزی، مصارف خانگی و اسباب بازی ها می باشد.

 

     1. وزن پوشش فسفاته منگنز 25 تا 40 گرم بر متر مربع

     2. ضخامت تا 20 میکرون

     3. تست سالت اسپری بدون روغن تا 72 ساعت

     4. تست سالت اسپری با روغن تا 120 ساعت

 

فسفاته منگنز

1.        ایجاد رسوب با کریستالهای  متوسط در سطح قطعه

2.        ایجاد رسوب یکنواخت و منسجم در سطح گوشه های کار مانند سطوح صاف دیگر

3.        لایه فسفاته با ضخامت ؟؟ میکرون

4.        رنگ رسوب مشکی پر کلاغی 

 ویژگی های کاربردی:

1.        مدت زمان فسفاته کاری:40-20 دقیقه

2.        دما:95-75درجه سانتیگراد

3.        pH:2.5

4.        اسید ازاد:5.2

5.        اسید کل:26.2

6.        چگالی: