آبکاری نقره:

یکی از حوزه‌های مصرف نقره ،در آبکاری نقره با اهداف تزیینی و صنعتی است . شیوه کار این آبکاری نیز همچون دیگر آبکاری‌هاست .


برای مثال :
جسمی را که می‌خواهند آب نقره بدهند در کاتد و یک صفحه نقره خالص را به جای آند می‌نشانند. الکترولیت این کار،محلول سیانور مضاعف نقره و پتاسیم است. آب کاری نقره در صنعت، بیشتر روی قطعاتی انجام می‌گیرد که باید قابلیت الکتریکی آن‌ها افزایش  یابد .


تجهیزات مورد نیاز این آبکاری عبارتند از :

    مخزن روکش دار
    آند (ازجنس نقره خالص بااشکال مختلف )
    همزن مکانیکی
    نگهدارنده (ازجنس مس یا فولاد ضد زنگ )
    صافی (برای فیلترکردن محلول )
    یک سو کننده (با ولتاژ متناسب با کار)

سیانورپتاسیم نقره  : ترکیبی است سفید رنگ ، سمی ، محلول در آب و الکل ، که در محلول آبکاری نقره به کار می رود .


نقره چیست؟
فلزی است سفید رنگ ، نرم ، عدد اتمی 47 ، محلول در اسیدها و قلیایی ها ، نامحلول در اب ، نقطه ذوب 9610C   نقطه جوش 22120C   چگالی 10/5   گرم سانتی متر مکعب ، قابلیت الکتریکی و حرارتی نقره از جمیع فلزات بیشتر است و پس از طلا ، بهتر از همه فلزات ، چکش خور و قابل مفتول شدن و تورق است . نقره در هوا هیچ فاسد نمی شود . اسید کلریدریک و اسید سولفوریک در حرارت معمولی بر آن بی اثرند . اسید سولفوریک غلیط به کمک حرارت  با نقره ترکیب می شود و گاز SO2   می دهد .
حلال حقیقی نقره ، اسید نیتریک است ، که حتی در حرارت معمولی نیز به شدت با آن ترکیب می شود و گاز NO می دهد .
هیدروژن سولفوره که اسید ضعیفی است به آسانی بر نقره اثر می کند وسولفور سیاه نقره می دهد.   
علت کدر شدن ظروف نقره ای، هم به دلیل وجود مقدار کمی ازاین گاز در هوا است و هم به سبب اکشید شدن فلزات دیگری است ، که اغلب با نقره همراه اند. برای سفید کردن ظروف نقره ای سیاه شده ، آن ها را در یک تشتک آلومینیمی ، محتوی محلول 20% کربنات سدیم می ریزند و می جوشانند. در این عمل کربنات سدیم بر آلومینیم ااثرمی کند و هیدروژن می دهد . این گاز سولفور نقره را احیاء می کند و در نتیجه نقره آزاد می شود .
نقره در گوهر سازی ، تهیه مسکوکات ، آب نقره کاری و آینه سازی کاربرد دارد . ورقه های نازک نقره را برای پوشش اشیاء به کار می برند .


آلیاژ نقره : شامل نقره و یک یا چند فلز دیگر است .


کلرید نقره : ترکیبی است سفید رنگ ، سمی ، کمی محلول در آب ، محلول در اسیدها و قلیایی ها ، با نقطه ذوب 4450c ، که در محلول آبکاری نقره به کار می رود .


سیانید نقره : پودر سفید رنگ ، سمی نامحلول در آب ، محلول در اسیدها و قلیایی ها ، که در محلول آبکاری نقره به کار می رود.


نیترات نقره : جسمی است متبلور و بی رنگ و محلول در آب ، که از اثر جوهر شوره بر نقره به دست می آید . ترکیبی است سمی و در محلول آب کاری نقره به کار می رود .


اکسید نقره :ترکیبی است ، که از اثر بازهای محلول بر محلول نیتران نقره را سبب می شود.